Op 6 oktober 2016 vond in de Bibliotheek Vianen van 13 tot 14 uur de opening plaats van ons Taalhuis Vianen door wethouder Marcel Verweij. Na de officiële opening onder heel veel belangstelling bleef iedereen nog even napraten met een drankje en een gebakje. Er waren ook veel cursisten van de inburgeringscursussen van Vluchtelingen steunpunt Vianen aanwezig. Natuurlijk konden zij de toespraken niet volgen, maar je zag hen hun best doen zoveel mogelijk bekende woorden op te vangen.

Het Taalhuis is een samenwerkingsproject van Welzijn Vianen, gemeente Vianen, Vluchtelingen steunpunt Vianen en Bibliotheek Lek & IJssel.

Het Taalhuis is een centrale plek in Vianen voor alle inwoners met een 'taalvraag'. Dit kunnen Nederlanders zijn die beter willen leren lezen en schrijven of anderstaligen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Het Taalhuis beschikt over een verzameling boeken en leermateriaal en over computers waarop bezoekers kunnen oefenen.

Elke woensdag en zaterdag bent u van 10 tot 12 uur welkom boven in de bibliotheek.