Veel gemeenten hebben hun handen vol aan het regelen van opvang en huisvesting voor asielzoekers en vluchtelingen. Sommige kijken verder dan de problemen van de dag: statushouders moeten zo snel mogelijk aan het werk of boven de boeken.   

Sepehr Joussefi weet uit ervaring hoe belangrijk een goede start is. Als jong volwassene ontvluchtte hij in 1988 zijn geboorteland Iran, om na twee jaar durende omzwervingen in Nederland terecht te komen. Hij studeerde Perzische taal en cultuur in Utrecht en werkte na het halen van zijn bul als universitair docent.

 

   

Hoogopgeleid
Tegenwoordig is Joussefi beleidsmedewerker bij de sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug (Bunnik, De Bilt, De Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist). Daar stak hij met succes zijn nek uit om de gemeenten uit het samenwerkingsverband te laten investeren in studie en werk voor vluchtelingstudenten. Zij mogen studeren met behoud van uitkering, en de vijf gemeenten beijveren zich voor stages en werkervaringsplekken. Hun partner daarbij is het UAF, een stichting die beurzen verstrekt aan vluchtelingstudenten, begeleiding biedt en helpt bij het vinden van werk.

Hoogopgeleide vluchtelingen horen volgens hem niet tot de primaire doelgroep van sociale diensten. Die zijn er in zijn ogen vooral voor uitkeringsgerechtigden met meervoudige problematiek. ‘Dit terwijl aan de kant gezette hoogopgeleide vluchtelingen eerder een aanvullende scholing en een intensief taaltraject nodig hebben.’

Uit Binnenlands Bestuur nr. 1