Badiah, Rama, Tekle en Reza kijken over de schouder mee bij Wim Koenen, de docent. Foto: Jacques

Inburgeraars

Jacques Stam

VIANEN - Burgemeester Wim Groeneweg was een onverwachte bezoeker bij de officiële opening van de nieuwe inburgeringscursus in de Prenter. Groeneweg wees de cursisten erop hoe belangrijk het is de taal te leren van een land waar je woont om jezelf verder te kunnen ontplooien. "Maar hou je eigen cultuur vast. Vergeet dat niet. Jullie kunnen wat van ons leren, maar wij ook zeker van jullie."

Instanties op zoek

"Omdat er lange wachttijden waren bij de inburgeringscursussen hebben we twee jaar geleden toen samen met ARTA bedacht om zelf een cursus op te zetten," vertelt Hans Uittenbogaard van VluchtelingenSteunpunt Vianen (VSV). "Inmiddels was er een goed contact met de bibliotheek. Mede dankzij de hulp van Reinoud Jager kwamen we in contact met Nieuwland en daaruit is de cursus ontstaan die dan nu officieel van start is gegaan." Tijdens de cursus leren de cursisten vooral Nederlands, maar die paar uren in de week zijn natuurlijk niet voldoende

naar taalmaatjes

Daarom wil VSV zoveel mogelijk cursisten koppelen met een taalmaatje, een vrijwilliger die wekelijks gedurende 2 tot 2,5 uur Nederlands spreekt en oefent met de vluchteling. Daarvoor heeft VSV steeds nieuwe mensen nodig, zowel Maatschap-pelijk Begeleiders als taalmaatjes. Behalve met de bibliotheek wordt samengewerkt met SWV aan de opzet 'Netwerk Statushouders' waarin geprobeerd wordt met andere instanties samen te werken. Voor contact: vluchtelingensteunputvianen@outlook.com.

 

De Molenkruier 14 februari 2018