foto start inburgering

Hans Uittenbogaard overhandigt een laptop aan Ingrid Heil, coördinator taalprojecten             foto: Dick Aanen

VIANEN         Vluchtelingen steunpunt Vianen is vorige week dinsdag gestart met een eigen inburgeringscoaching voor statushouders. Tot nu toe moesten de vluchtelingen voor zo’n cursus naar Nieuwegein of Utrecht.

De statushouders krijgen drie keer per week intensieve taallessen in een lokaal van schoolgebouw De Prenter. “Het is niet zomaar een inburgeringscursus, maar één met een plus,” zei steunpunt-voorzitter Hans Uittenbogaard tijdens de feestelijke aftrap.

Samenwerking
De Viaanse inburgeringscursus is opgezet in samenwerking met stichting ARTA. Met het peuterhuis Klimop wordt nog gezocht naar mogelijkheden om de kleine kinderen van cursisten in hetzelfde gebouw, vlakbij de ouders, te kunnen opvangen. Uittenbogaard: “Er zijn nog wat formele en financiële hobbels, maar met de nodige creativiteit denken we daar wel uit te komen.”

De cursisten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een taalcoach, een vrijwilliger die wekelijks gedurende 2 tot 2,5 uur Nederlands spreekt en oefent met de vluchteling. Uittenbogaard: “Gelukkig hebben we het afgelopen halfjaar veel nieuwe taalcoaches kunnen begroeten, maar om elke vluchteling één-op-één te kunnen koppelen, zijn nog enkele extra taalmaatjes nodig.”

    

Tijdwinst
Volgens Uittenbogaard levert een eigen Viaanse inburgeringscursus veel tijdwinst op voor de statushouders. Statushouders mogen immers pas met hun inburgeringscursus beginnen als ze een officiële vluchtelingenstatus hebben gekregen en vanuit een AZC naar een eigen woning verhuizen.
“Dat duurt soms maanden. Dan komen ze in Vianen en dan kunnen ze zich inschrijven voor een inburgering. Maar door de grote drukte en de bezuinigingen van enkele jaren geleden is er al een wachtlijst van vier tot acht maanden voordat ze kunnen starten met de cursus. Van de drie jaar waar binnen ze hun diploma moeten halen, is er dan al bijna één jaar om."

Bijkomend voordeel is volgens Uittenbogaard dat cursisten minder reistijd kwijt zijn. En dat scheelt ook nog eens reiskosten. De aanschaf van de noodzakelijke laptops is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Rotaryclub. De apparaten zijn geleverd door Rick Smits van Viabytes.

Taakstelling
Vianen heeft in 2015 41 statushouders opgenomen (11 woningen). De verwachting is dat er in het eerste half jaar van 2016 24 statushouders naar Vianen komen.

Bron: Het Kontakt van 26-1-2016