foto Molenkruier

V.l.n.r.  Tempelaars en Leeuwenberg (Rotary), Hans Uittenbogaard (VsV) en Rick Smits ( Viabytes). Foto:Jacques Stam

Vluchtelingen die als statushouder naar Vianen komen, moeten inburgeren. Binnen drie jaar moeten zij Nederlands leren.
Jacques Stam


VIANEN Ze mogen echter pas beginnen aan een cursus nadat ze het asielcentrum hebben verlaten en de officiële vluchtelingenstatus hebben. Als zij dan een huis gevonden hebben, bijvoorbeeld hier in Vianen, kunnen zij zich inschrijven voor een cursus.
“Door de grote drukte en bezuinigingen van enkele jaren geleden is er een wachtlijst van 4 tot 8 maanden,” vertelt Hans Uittenbogaard, voorzitter van Vluchtelingen steunpunt Vianen.“Dan is er inmiddels bijna een jaar voorbij van die voorgeschreven drie jaar van inburgering. Daarom hebben wij nagedacht over de mogelijkheid om zelf een cursus te geven in samenwerking met de Stichting ARTA. Een bijkomend voordeel is dat ze niet meer afhankelijk zijn van bestaande inburgeringscursussen in Utrecht en Nieuwegein.

  

Bijkomend voordeel is dat de cursisten niet meer per bus of fiets veel tijd kwijt zijn aan de reis naar school en bovendien scheelt het weer in de financiën voor de gemeente.”

Bijna parallel met deze plannen nam de Rotaryclub Vianen contact op met de vraag of zij concreet konden helpen bij de opvang van vluchtelingen. Er is veel lesmateriaal nodig en er wordt vooral aan laptops gedacht. Nu heeft het VsV al enkele jaren contact met de plaatselijke ondernemer Rick Smits van Viabytes, die regelmatig tweedehands laptops levert. Een deal was snel gemaakt. Smits levert de laptops en Rotary betaalt en de laptops worden geschonken aan Vluchtelingen Steunpunt Vianen, dat ze weer in bruikleen geeft aan de stichting ARTA die de lessen met een aantal vrijwilligers verzorgt. “Naast de lessen die we nu geven willen we zoveel mogelijk alle cursisten koppelen aan een taalcoach, een vrijwilliger die wekelijks zo’n 2 à 3 uur Nederlands spreekt en oefent met een vluchteling. Gelukkig hebben we een paar enthousiaste vrijwilligers en een aantal nieuwe taalcoaches kunnen begroeten, maar om elke vluchteling één-op-één te kunnen koppelen zijn nog enkele taalmaatjes nodig,” zegt Uittenbogaard. “Vooral omdat we het komend half jaar opnieuw 24 nieuwe vluchtelingen in Vianen kunnen verwachten.”

Bron: De Molenkruier van 27-1-2016