onregelmatige werkwoorden 1

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
beginnen

bewoog

geboden

binden
(ook: verbinden, verslinden, (be)vinden)

deed

dragen

dronk
(ook: klinken, dwingen, zingen)

eten

ging

gelden

genoot

geven

gehangen

helpen

heten

hoefde

gehouden