onregelmatige werkwoorden 3

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
blijken
(ook: lijken, (be)kijken, wijzen, etcetera)

brak

gebracht

buigen

dacht

geschapen

schieten

schoof

geslagen

slapen

sloot

gesproken

staan
(ook: bestaan, ontstaan, verstaan)

stak

gestorven

treffen

trok

gevallen