werkwoorden

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
SCHoFTKiP werkwoorden
vandaaggisterenvorig jaar
ik fietsik ik heb
jij jij wandeldejij gewandeld
het dooithet het heeft - (dooien)
reis jij? jij?heb jij ? - (reiZen)
wij belovenwij wij hebben - (beloVen)
ONREGELMATIGE werkwoorden
vandaag vorig jaar
ik loop ik ik gelopEN
jij begintjij jij bent
jij? jij? jij gebodEN?
het het het gegoldEN
wij dragenwij wij hebben
SCHEIDBARE werkwoorden
gisteren vorig jaar
ik denk na ik ik heb
jij jij nam mee jij hebt
het gaat uit het uit het is (vroeger: uitgegaEN)
jij iets ? merkte het op? heb jij dat ?
wij het toonden dit aan wij dat
werkwoord HEBBEN
vandaag gisteren
ik ik hadik heb
je/jij had je/jij gehad
je/jij?had je/jij?heb je/jij ?
hij/zij/het hij/zij/ hadhij/zij/het heeft
we/wij hebbenwe/wij we/wij hebben
hebbenjullie jullie gehad
ze/zij ze/zij ze/zij
werkwoord ZIJN
gisteren vorig jaar
ik ik ik geweest
je/jij je/jij je/jij geweest
je/jij? je/jij?ben je/jij ?
hij/zij/het hij/zij/het hij//het is geweest
we/wij we/wij zijn geweest
zijnjullie jullie geweest
zijnze/zij ze/zij geweest